VRAAG EN ANTWOORD. 
Hieronder volgt een vraag, die in 1949 op één van de Vraag en Antwoordavonden is gesteld en waarop Jozef Rulof het antwoord gaf. In de courant las ik van een paard, dat aan toevallen lijdt. Kan dat en zo ja, zijn dat dezelfde verschijnselen als bij de mens? Mevrouw, een paard, een dier kan dezelfde ziekten bezitten als de mens, want een paard heeft hersens, een zenuwstelsel, een gevoelsleven en wanneer daar een stoornis in ligt, dan kan dat dier epilepsie ontvangen en elk ander verschijnsel, dat ook de mens bezit. Voelt u wel! Dat is allemaal mogelijk. Ik heb dat bij ons in de buurt ook meegemaakt. Iemand had een paard en dat dier waarschuwde hem altijd zo heerlijk.

Het dier heette Piet en als Piet voelde, dat het begon, dan gingen die achterbenen van Piet zo'n beetje draaien. Draaiende en trekkende ging Piet vooruit en ineens stond Piet stil en dan gingen die oogjes lekker dicht en ging hij liggen. Natuurlijk moest hij dan worden losgemaakt. Dat duurde dan zo een kwartier. Daarna stond Piet weer op en ging weer verder. Ik heb dat dier wel twintig, dertig toevallen zien krijgen. Maar dat ging zo mooi en zo rustig. Ik denk, dat Piet het beter begreep dan de mens, want de mens spartelt harder en is angstiger dan het dier. Piet ging rustig liggen, hoofdje rechts op de grond. Het manifesteerde zich en dat beleefde het dier. Piet beleefde die verschijnselen. Stond daarna weer op en het was gebeurd. Hebt u dat al eens bij een meegemaakt? Ziet u andere verschijnselen. Waarom? Ik kan nu al ophouden, maar ik zou u kunnen vragen: 'Waarom ziet u andere verschijnselen bij de mens?'

Wij gaan er nu eens Kosmologie van maken. Een geestelijke grond. Waarom voelt de mens dit anders? Omdat de mens denkt, meer bewustzijn bezit, gaat de mens handelen en omdat de mens meer bewustzijn bezit, maar dit verkeerd heeft gebruikt, verbruikt, heeft de mens zijn natuurlijke, ook Goddelijke eigenschappen afgelegd en verloren. De mens heeft zich gesplitst in duizenden dingen. De mens gaat onmiddellijk denken en als u bij die dingen niet zou gaan denken en u kon u overgeven, was er geen epilepsie. Maar er is denken en er is gevoel. Er is ook bewust gevoel. We kennen het paardbewustzijn, een hond en elk dier heeft bewustzijn. Ja, de wetenschap is wel zó ver, dat ze zegt: 'Ja, dat dier denkt dat en dat' en er zijn er ook die zeggen: 'We weten niet of een hond denkt.' Denkt een dier, heeft een dier een persoonlijkheid? Daar weet de wetenschap nog weinig vanaf, hoewel de psychiaters en de psychologen ernstig aan het zoeken zijn. Maar u voelt wel, ze staan straks voor een ongelooflijke, nu al ruimtelijke, diepe wereld. Maar omdat de mens zich direct instelt, wordt alles erger. Honderd procent erger. Als u zich in alles kunt overgeven, gebeurt er niets. Dan herstelt de natuur zichzelf.
Jozef Rulof.


Google Analytics Alternative